De Nederlandse Dart 18 Klasseorganisatie (NDKO)

De eerste Dart 18 werd gebouwd in Engeland in 1971 en in Nederland is toen de Dart18 klasseorganisatie (NDKO) opgericht. De Klasseorganisatie heeft als doel het organiseren van wedstrijden en activiteiten met de Dart18.


Contactgegevens

Nederlandse Dart Klasse Organisatie
Westkade 445
1273RP
Huizen.
Rekeningnr: NL67ABNA0483362867

Bestuur

Het bestuur van de klasseorganisatie bestaat uit 3 personen:

Voorzitter:  Willem van Putten

Wedstrijdcommisaris: Niels Boon

Secretaris/penningmeester: Ruud van Gisbergen

 

Algemeen mailadres: info@dart18klasse.nl

 

.


Ere leden

Onderstaande leden hebben een bijzondere bijdrage geleverd aan de Dart Klasse Organisatie. Dit zijn de ereleden van de Nederlandse Dart Klasse Organisatie:

-Cees Kortenoever

-Floor Sanders

-Ton Broek

-Cock Pruim

-Jan Groot

-Annemarie Kingsma

-Rob Vogelenzang

-Henk Dreijer

-Willem van Putten

-Nicolette van Gorp

-Harry van Veen

.