Jaarvergadering 2017 en optuig-borrel

26 maart: Jaarvergadring 2017

Beste NDKO Lid,

Hierbij nodigen wij u op 26 maart 2017 voor de jaarvergadering van de NDKO en aansluitend borrel, die gehouden wordt bij Strandpaviljoen Bremerbaai, Bremerbergdijk 35-a, 8056 RD Biddinghuizen.

Aansluitend op de jaarvergadering is een ieder welkom op de voorjaarborrel, waarmee we het nieuwe zeilseizoen vieren.

Aanvang Jaarvergadering: 14.30 uur

1. Opening vergadering 2017

2. Goedkeuren notulen 2016

3. Jaaroverzicht

Financieel jaarverslag 2016
Kascommissie-decharge bestuur
Wk 2016
Overzicht wedstrijden 2016
Evaluatie jaarprijs

4. Planning en activiteiten 2017

Wedstrijdkalender
Lease een dart/klasseboot/studentenzeilen
Communicatie
Begroting 2017

5. Rondvraag

6. Afsluiting jaarvergadering

7. Borrel opening seizoen 2017

2017 beloofd opnieuw een mooi Dart-jaar te worden, met een WK op een prachtige locatie aan de Oostzee op redelijke reisafstand, Scharbeutz nabij Kiel. De klasse evenementen worden wederom gevaren tijdens evenementen met veel deelnemende Dart’s. wat hopelijk weer tot een bijzonder spannende strijd om de Jaarprijs 2017 leidt.

Kijk voor de volledige wedstrijdkalender op http://www.dart18klasse.nl/jaaroverzicht-2017/

Tot de 26e maart!

Het NDKO bestuur