ALV en Nieuwjaarsborrel

Jaarvergadering 2016 Café Heineke Loosdrecht. Aanvang: 14:30 uur.

Beste Dart 18 zeilers en liefhebbers,

Zondag 31 januari 2016 houdt de Ned. Dart18 klassenorganisatie de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De vergadering begint om 14.30 uur en zal rond 16.00 uur afgelopen zijn.

Aansluitend wordt de Nieuwjaarsborrel gehouden. Tijdens deze borrel zal de jaarprijs 2015 worden uitgereikt.Het belooft een interessante middag te worden.

Graag tot ziens op de 31e!

Groet,

Willem van Putten

Agenda NDKO Jaarvergadering
Plaats: 31 januari 2016 Café Restaurant Heineke

1 Opening vergadering 2016

2 Goedkeuren notulen 2015

3 Jaaroverzicht
1 Overzicht wedstrijden 2015
2 Financieel verslag 2015
3 Kascommissie decharge bestuur

4 Planning en activiteiten 2016
1 Wedstrijdkalender
2 Aanpassing jaarprijs
3 Klasseboot/Studentenzeilen
4 WK 2016
5 Begroting 2016

5 Rondvraag

6 Afsluiting jaarvergadering (rond 16:00 uur)

7 Nieuwjaarsborrel en prijsuitreiking jaarprijs 2015

Hotel Café Restaurant Heineke
Oud-Loosdrechtsedijk 166 | 1231 NE  Loosdrecht
035- 58 23 408 | www.heineke.nl