COVID19 update

Het kabinet heeft maatregelen bekend gemaakt, teneinde de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. In aansluiting op de nationale adviezen heeft het NOC.NSF haar leden geadviseerd niet alleen alle competitie, training en oefenwedstrijden af te gelasten, maar de sport ook opgeroepen om alle clubbijeenkomsten, zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen niet door te laten gaan. Als NDKO geven wij gehoor aan deze duidelijke oproep en het Bestuur heeft dan ook besloten, gelet op de ernst van de situatie, de agenda 2020 hieraan aan te passen.

KLIK HIER VOOR DE ACTUELE STAND VAN ZAKEN VAN DE WEDSTRIJDKALENDER

Wij wensen iedereen alle gezondheid in de komende periode.

Het Bestuur van de Nederlandse Dart Klasse Organisatie

 

 

Sponsors maken het zeillersleven makkelijk en daar zijn we blij mee! Onze sponsors:

 

Sailcenter, offical Dart 18 dealer